Ekonomiadministrativ värdering för 2017

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:37
Publiceringsdatum
2018-04-23

Ekonomistyrningsverket ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

EA-värderingen mäter hur kraven i statliga ekonomiadministrativa regler uppfylls av myndigheterna och omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt