E-handel och PEPPOLStatusrapport 2017

Rapport

Publikationsnummer
2018:27
Publiceringsdatum
2018-03-15

Ekonomistyrningsverket har i uppdrag att främja arbetet med e-handel i staten samt att följa upp och verka för användningen och realiseringen av ekonomiska nyttor med hjälp av e-handel. Syftet med denna rapport är att visa på utvecklingen av e-handel i staten samt att beskriva de insatser som ESV genomfört för att främja denna utveckling.

Rapportens resultat baseras på en enkätundersökning om e-handel som ESV skickar ut till myndigheter två gånger per år. Resultatet visar bland annat att andelen elektroniska fakturor (e-fakturor) är 63 procent bland statliga myndigheter. Andelen e-fakturor är höge än tidigare, och ökningen har skett i något snabbare takt under det andra halvåret 2017 jämfört med ESV:s tidigare mätningar. Andelen e-fakturor i staten som helhet visar att myndigheterna generellt har goda förutsättningar att leva upp till den förestående lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor.

Under 2018 prioriterar ESV arbetet med att ge stöd och information om den nya lagen. Inom ramen för SFTI (Single Face To Industry) och PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) kommer ESV att fortsätta driva ett standardiseringsarbete. Som PEPPOL-myndighet kommer ESV verka för att säkerställa att samtliga myndigheter är anslutna till PEPPOL den 1 november 2018. ESV kommer även att fortsätta arbeta med stöd och rådgivning till myndigheter inom e-handelsområdet.

Senast uppdaterad: