E-delivery – statusrapport 2017

Rapport

Publikationsnummer
2018:26
Publiceringsdatum
2018-03-14

ESV har fått i uppdrag av regeringen att bevaka, informera och samordna EU:s digitala byggblock e-delivery, som är en infrastruktur för säker meddelandeutväxling mellan e-tjänster och system. Uppdraget handlar om att främja arbetet med e-delivery för både staten och den privata sektorn. Rapporten sammanfattar ESV:s arbete under 2017 samt ESV:s planerade insatser framöver.

Under 2017 har ESV byggt upp kontakter på EU-nivå och börjat sprida informationen om e-delivery till såväl offentliga som privata aktörer. ESV:s arbete visar dock att e-delivery och det stöd infrastrukturen kan ge fortfarande är relativt okänt i Sverige. Under 2018 kommer ESV bland annat att arbeta med att stötta och samordna både EU-projekt och nationella projekt för att få igång arbetet i Sverige.