Avgifter 2017 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:41
Publiceringsdatum
2018-05-08

Rapporten beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.