Årlig rapport med revisionsuttalande 2018 Jordbruksfonderna (EGFJ, EJFLU)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:13
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Rapporten och uttalandet omfattar landsbygdsutvecklingsfonden och garantifonden.