Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2016

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:16
Publiceringsdatum
2017-03-16

Saldot i statens budget 2016 blev ett överskott på drygt 85 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett underskott på nästan 10 miljarder kronor. Saldot blev alltså 95 miljarder kronor bättre än beräknat.

Inkomsterna i statens budget uppgick till knappt 1 003 miljarder kronor, vilket är 78 miljarder kronor högre än beräkningen i statens budget och 143 miljarder kronor högre än 2015. Det beror främst på högre skatteintäkter.

Utgifterna m.m. i statens budget blev drygt 917 miljarder kronor, vilket är 16 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till totalt anvisat belopp (den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna) blev utgifterna drygt 49 miljarder kronor lägre. I ändringsbudgetarna anvisades 33 miljarder kronor. Utgifterna blev 25 miljarder kronor högre än 2015.

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 215 miljarder kronor för 2016. De statliga utgifterna, som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 184 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2016 underskreds alltså med 31 miljarder kronor.

Kontakt