Underlag till statens finansiella sparande – 2017 kvartal 3

Publikationsnummer
ESV 2017:67
Publiceringsdatum
2017-11-16

Resultatet av den preliminära beräkningen tredje kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 26 miljarder kronor. Jämfört med tredje kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med 3 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med knappt 10 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 6 miljarder kronor.

Kontakt

Senast uppdaterad: