Underlag till statens finansiella sparande 2016 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:10
Publiceringsdatum
2017-02-16

Resultatet av den preliminära beräkningen för fjärde kvartalet 2016 visar ett positivt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med drygt 21 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med 24 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 3 miljarder kronor.

För 2016 uppgick sparandet till 51 miljarder kronor vilket är 38 miljarder högre än 2015. Inkomsterna ökade med 70 miljarder kronor medan utgifterna ökade med 32 miljarder kronor.

Kontakt