Underlag till statens finansiella sparande 2017 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
2017:62
Publiceringsdatum
2017-08-24

Resultatet av den preliminära beräkningen andra kvartalet 2017 visar ett positivt finansiellt sparande på 35 miljarder kronor. Jämfört med andra kvartalet föregående år förbättrades det finansiella sparandet med 2 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med nästan 16 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 14 miljarder kronor.

Kontakt