Underlag till statens finansiella sparande 2017 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
2017:52
Publiceringsdatum
2017-05-16

Resultatet av den preliminära beräkningen första kvartalet 2017 visar ett negativt finansiellt sparande på 6 miljarder kronor. Jämfört med första kvartalet föregående år försämrades det finansiella sparandet med drygt 7 miljarder kronor. Inkomsterna ökade med drygt 7 miljarder kronor medan utgifterna ökade med knappt 15 miljarder kronor.

Kontakt