Stöd vid systembyte – effektivisering i samband med byte av administrativt system

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2017:7
Publiceringsdatum
2017-02-17

I samband med ett systembyte behöver ni som myndighet lyfta och utreda ett antal frågeställningar. Svaren på frågorna utgör en grund för de beslut ni sedan fattar. De skapar även förutsättningar för att systembytet ska ge effekt i form av exempelvis frigjord tid, lägre kostnader och ökad intern kontroll.

Vägledningen riktar sig till dig som leder eller deltar i ett projekt för att införa ett nytt administrativt system. Den kan även vara användbar för dig som är beslutsfattare i frågor som rör byten av administrativa system, eller på annat sätt har ansvar i sådana projekt.

TIll vägledningen finns bilagan Checklista vid systembyte. Den kan användas som en kontrollista under arbetet för att verifiera att samtliga punkter omhändertas i projektet.