Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2015 och 2016

Analys

Publikationsnummer
ESV 2017:57
Publiceringsdatum
2017-06-15

Ekonomistyrningsverket redovisar en uppföljning av myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2015 och 2016 med en framåtblick till 2018.

Uppföljningen visar att myndigheternas lokaler för hela området har minskat något mellan 2015 och 2016. Lokalarean har minskat i alla tre delområdena innanför tullarna och den största minskningen har skett i mellanområdet.

I myndighetsgruppen centrala myndigheter har hyran per kvadratmeter ökat med 10 procent under perioden 2010–2015 samtidigt som hyran per förvärvsarbetande har minskat med 4 procent i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Detta förklaras av att arean per förvärvsarbetande har minskat med 13 procent.

Kontakt