Statliga inrapporteringskoder (S-koder) 2018

Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Publikationsnummer
2017:71
Publiceringsdatum
2018-01-03

Denna rapport är en sammanställning av de föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen som tidigare getts ut som cirkulär. Föreskrifterna med obligatoriska S-koder ges ut med stöd av förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. S-koderna är uppbyggda i nära anslutning till den baskontoplan för statliga myndigheter som ESV ger ut.

Kontakt

Senast uppdaterad: