Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2016

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:17
Publiceringsdatum
2017-03-16

Statens resultaträkning för 2016 visar ett överskott på 29 miljarder kronor, vilket är 39 miljarder kronor bättre än för 2015.

Skatteintäkterna ökade med 99 miljarder kronor och bidragsintäkterna ökade med 10 miljarder kronor. Transfereringarna ökade med 51 miljarder kronor. Resultatet från andelar i hel- och delägda företag försämrades med 7 miljarder kronor främst på grund av Vattenfalls resultat. Kostnaderna för statens egen verksamhet ökade med 11 miljarder kronor.

Transfereringar till hushåll ökade med 19 miljarder. Ålderspensioner ökade eftersom pensionerna har räknats upp. Bidragen till kommuner ökade totalt med 37 miljarder kronor. Av dessa ökade Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration mest, med 24 miljarder kronor.

Kontakt