Statens investeringar i FoU

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:43
Publiceringsdatum
2017-03-31

I den här rapporten föreslår vi att ESV blir den myndighet som får i uppgift att ta fram ett underlag för statens investeringar i forskning och utveckling (FoU) till Finansdepartementet. Underlaget ska Finansdepartementet använda till den samlade investeringsplan för staten som regeringen presenterar i budgetpropositionen varje år.

Sverige övergick under 2014 till att redovisa nationalräkenskaperna (NR) enligt nya EU-regler. I och med det ändrades klassificeringen av utgifter för FoU från förbrukning till investering. Ändringen medförde att investeringar enligt NR då blev väsentligt mycket större än investeringar enligt statsredovisningen.

Finansdepartementet vill ha kännedom om vad skillnaden består av och vilka anslag på statens budget som myndigheterna använder till investeringar i FoU. ESV fick därför i uppdrag i regleringsbreven för 2016 och 2017 att utreda denna skillnad och föreslå en metod för att årligen kunna ta fram ett underlag som visar FoU enligt NR:s definition.

Kontakt