Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Fiskeriprogram för Sverige

Rapport

Publikationsnummer
2017:38
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska
fiskerifonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för
fiskerifonden och avslutet för programperiod 2007-2013.