Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Sverige–Norge

Rapport

Publikationsnummer
2017:24
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige-Norge.

Kontakt