Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Nationellt strukturfondsprogram

Rapport

Publikationsnummer
2017:25
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Kontakt