Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Öresund – Kattegat – Skagerrak

Rapport

Publikationsnummer
2017:22
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och
uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegat Skagerrak.

Kontakt