Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Norra Periferin

Rapport

Publikationsnummer
2017:21
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin.

Kontakt