Slutlig kontrollrapport och slutligt utlåtande 2007–2013 Regionala strukturfondsprogram

Rapport

Publikationsnummer
2017:23
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar de regionala programmen: Skåne–Blekinge, Småland och öarna, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland samt Övre Norrland.

Kontakt