Revisionsuttalande och årlig rapport 2017 Sveriges nationella program ISF

Rapport

Publikationsnummer
2017:40
Publiceringsdatum
2017-05-04

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för inre säkerhet). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom fonden för inre säkerhet