Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt

Rapport

Publikationsnummer
2017:34
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Rapporten och uttalandet omfattar det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt.

Kontakt