Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram

Rapport

Publikationsnummer
2017:31
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar de regionala strukturfondsprogrammen: Skåne-Blekinge, Småland och öarna, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland samt Övre Norrland samt det nationella regionalfondsprogrammet.

Kontakt