Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Sveriges nationella program för EHFF

Rapport

Publikationsnummer
2017:45
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska havs-och fiskerifonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet för havs- och fiskeriprogrammet.