Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning

Rapport

Publikationsnummer
2017:33
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning.

Kontakt