Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Interreg V A Sverige–Norge

Rapport

Publikationsnummer
2017:32
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige–Norge.

Kontakt