Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Interreg V-A Öresund-Kattegat-Skagerrak

Rapport

Publikationsnummer
2017:30
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och
uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegat Skagerrak

Kontakt