Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Interreg V-A Nord

Rapport

Publikationsnummer
2017:28
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Norrbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Nord.

Kontakt