Revisionsuttalande och årlig kontrollrapport 2017 Interreg V B Norra Periferin och Arktis

Rapport

Publikationsnummer
2017:29
Publiceringsdatum
2017-05-02

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin och Arktis.

Kontakt