Prognosutvärdering 2016

Rapport

Publikationsnummer
2017:53
Publiceringsdatum
2017-05-12

I rapporten analyseras och kommenteras våra prognoser avseende 2016 gjorda under perioden september 2014 till december 2016. Jämförelser görs även med regeringen och andra prognosinstitut.

BNP-tillväxten underskattades inledningsvis för att sedan överskattas. Samtidigt underskattades det finansiella sparandet under hela perioden. Budgetens inkomster underskattades under hela perioden. Utgifterna underskattades inledningsvis, men från hösten 2015 låg de i nivå med utfallet.

Kontakt