Prognos september 2017 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
2017:64
Publiceringsdatum
2017-09-06

Betydligt lägre skattehöjningar gör att skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året trots att tillväxten är fortsatt stark. Samtidigt fortsätter utgifterna att öka i måttlig takt. Överskottet i den offentliga sektorns finanser är för andra året i rad omkring 1 procent av BNP, 55 miljarder kronor i år. Kommande år växer överskotten. År 2021 uppgår överskottet till 149 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av BNP. Utgiftstaket klaras samtliga prognosår med god marginal.