Prognos november 2017 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2017:69
Publiceringsdatum
2017-11-17

Ekonomistyrningsverkets prognos visar på en fortsatt hög BNP-tillväxt som stärks av en expansiv finanspolitik nästa år. Reformerna i budgetpropositionen för 2018 höjer utgifterna och sänker skatteintäkterna. Överskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande minskar från 0,9 procent av BNP i år till 0,5 procent 2019. Överskottsmålet nås inte.

De största satsningarna i budgetpropositionen för 2018 är höjda statsbidrag till kommunerna, förbättringar inom hälso- och sjukvården och utökade satsningar på utbildning. Utgiftstaken klaras med god marginal hela prognosperioden.

I år är skattehöjningarna betydligt mindre än förra året. Kommande år bidrar skattesänkningar till att dämpa ökningen samtidigt som viktiga baser för skatteintäkterna, som till exempel löner, vinster och bostadsinvesteringar, utvecklas långsammare än i år.