Prognos juni 2017 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2017:56
Publiceringsdatum
2017-06-16

Ladda ner

Kompletterande filer

Betydligt lägre skattehöjningar och en lägre tillväxt i ekonomin gör att skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året. Samtidigt fortsätter utgifterna att öka i måttlig takt, bland annat till följd av de så kallade välfärdsmiljarderna. Överskottet i den offentliga sektorns finanser är för andra året i rad omkring 1 procent av BNP, 43 miljarder kronor i år. Kommande år växer överskotten. År 2021 uppgår överskottet till 146 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,8 procent av BNP. Utgiftstaket klaras samtliga prognosår med god marginal.