Prognos april 2017 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2017:44
Publiceringsdatum
2017-04-06

Ladda ner

Kompletterande filer

Betydligt lägre skattehöjningar och en lägre tillväxt i ekonomin gör att skatteintäkterna ökar långsammare i år än förra året. Samtidigt fortsätter utgifterna att öka relativt mycket, bland annat till följd av de så kallade välfärdsmiljarderna. Det leder till att överskottet i den offentliga sektorns finanser minskar, från 40 miljarder kronor förra året till 15 miljarder kronor i år. Kommande år växer överskotten. År 2021 uppgår överskottet till 142 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,7 procent av BNP. Utgiftstaket klaras samtliga prognosår med god marginal.