Processen för planering och uppföljning En förutsättning för en effektiv verksamhet

Vägledning

Publikationsnummer
2017:60
Publiceringsdatum
2017-09-05

I vägledningen beskriver vi hur processen för planering och uppföljning ser ut i statliga mynidgheter på ett generellt plan. För att processen ska vara effektiv bör den struktureras utifrån utgångspunkterna:

  • sammanhållen
  • integrerad
  • engagerande.