Pilot för standardiserat informationsuttag ur administrativa system

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:1
Publiceringsdatum
2017-01-20

Myndigheterna kan spara tid och pengar genom en enklare överföring av standardiserad information. Syftet med det egeninitierade utvecklingsprojekt som Ekonomistyrningsverket (ESV) genomförde under hösten 2016 var att testa en standardiserad överföring av detaljinformation från två myndigheters ekonomisystem, Agresso respektive Raindance, till Riksrevisionen. Vi valde att använda XBRL som är en XML-baserad formatstandard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information.