Nyckeltal i statens lokalförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:49
Publiceringsdatum
2017-04-27

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått regeringens uppdrag att utveckla nyckeltal inom den statliga lokalförsörjningen och redovisa vilka åtgärder som behöver göras för att ta fram nyckeltalen. I rapporten Nyckeltal i statens lokalförsörjning lämnar vi förslag på vilka nyckeltal som bör tas fram. De nyckeltal som tas fram är area per förvärvsarbetande, hyra per förvärvsarbetande och hyra per kvadratmeter.