Nyckeltal i statens lokalförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:49
Publiceringsdatum
2017-04-27

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått regeringens uppdrag att utveckla nyckeltal inom den statliga lokalförsörjningen och redovisa vilka åtgärder som behöver göras för att ta fram nyckeltalen. I rapporten Nyckeltal i statens lokalförsörjning lämnar vi förslag på vilka nyckeltal som bör tas fram. De nyckeltal som tas fram är area per förvärvsarbetande, hyra per förvärvsarbetande och hyra per kvadratmeter.

Kontakt

Senast uppdaterad: