Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting

Rapport

Publikationsnummer
2017:54
Publiceringsdatum
2017-05-31

I rapporten visar Ekonomistyrningsverket (ESV) regeringsuppdraget om utbyte av grunddata mellan statliga mynidgheter samt kommuner och landsting. Uppdraget syftar till att genom justerad finansiell styrning förbättra förutsättningarna att effektivt nyttja grunddata inom offentlig sektor.

Kontakt