Myndigheters strategiska it-projekt och it-kostnader Delrapport it-användningsuppdraget

Rapport

Publikationsnummer
2017:77
Publiceringsdatum
2017-12-21

Rapporten redogör för ESV:s uppdrag att följa de statliga myndigheternas it-användning och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Det myndighetsgemensamma arbetet visar att myndigheternas totala it-kostnader är relativt oförändrade men att de strategiska it-projekten blir längre och dyrare.

De totala it-kostnaderna för de myndigheter som ingick i insamlingen uppgick till 18,8 miljarder kronor för 2016. Det motsvarar nio procent av myndigheternas verksamhetskostnad. Baserat på det insamlade underlaget har ESV beräknat att it-kostnaderna för staten som helhet uppgick till 25–30 miljarder kronor för 2016. Summan motsvarar i princip ESV:s beräkningar för tidigare år. Undersökningen av myndigheternas strategiska it-projekt visar att de generellt sett är väldigt långa, i genomsnittlig över 2,5 år.

Många strategiska it-projekt blir också längre och dyrare under projektens gång, eftersom att projektlängd och budget tenderar att revideras i väldigt stor utsträckning. Myndigheterna har i stor utsträckning identifierat och analyserat de strategiska it-projektens nyttor. Men generellt sett saknar myndigheterna viktiga förutsättningar för en effektiv nyttorealisering. Till exempel saknar myndigheterna ofta nyttorealiseringsplan och nyttorealiseringsansvarig för sina strategiska it-projekt.

Kontakt