Inför avrop på ramavtalet Operatörstjänst kundfaktura

Vägledning

Publikationsnummer
2017:66
Publiceringsdatum
2017-10-04

Ekonomistyrningsverket (ESV) har upphandlat ett statligt ramavtal som gäller operatörstjänst för distribution av kundfaktura. Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt även utskrift och distribution av pappersfakturor. Syftet med ramavtalet är att använda digitaliseringens möjligheter på ett effektivt sätt genom att tillhandahålla en modern lösning för distribution av fakturor till myndigheternas kunder. Denna vägledning ska ge stöd för myndigheter som förbereder ett avrop på ramavtalet.

Senast uppdaterad: