Inför avrop på ramavtalet för skanningtjänst

Vägledning

Publikationsnummer
2017:73
Publiceringsdatum
2017-11-20

Vägledningen vänder sig till er som tänker avropa skanningtjänst på ESV:s ramavtal. Skanningtjänsten omfattar skanning och tolkning av pappersfakturor. Tjänsten omfattar inte pdf-fakturor eller något annat format än papper. Ramavtalet omfattar även arkivering av pappersfakturor.

Ramavtalet för skanningtjänst kan nyttjas av statliga myndigheter samt de kommuner, regioner och landsting som lämnat fullmakt. En sammanställning av de avropsberättigade organisationerna för detta ramavtal finns angivna på ESV:s webbplats på sidan för ramavtalet för skanningstjänst (i ramavtalsbilaga 2  Berättigade att använda Ramavtalet). Avrop på ramavtalet sker genom samråd.

Senast uppdaterad: