Hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet?

Basbok

Publikationsnummer
ESV 2016:50
Publiceringsdatum
2017-02-08

Beställ

Pris: 0 kr

Den här boken ger en samlad och överskådlig bild av hur finansiering i staten kan se ut. Boken är skriven ur ett myndighetsperspektiv och beskriver de olika finansieringsformerna som finns på våra myndigheter. Den grundläggande frågan boken besvarar är hur regelverket för statlig finansiering fungerar.

Du kan vara ny som ekonom i staten, arbeta som linjechef eller i övrigt vara intresserad av att öka din förståelse om finansiering i staten.

Kontakt