Baskontoplan för statliga myndigheter 2017

Handledning

Publikationsnummer
2017:58
Publiceringsdatum
2017-06-30

Detta är en uppdatering av baskontoplanen för 2016. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder den statliga baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

Nyheter och ändringar i baskontoplanen för 2017

– ESV har beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd som rör redovisning av garantier och utlåning. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017 och ska tillämpas för första gången i årsredovisningen för 2017. Med anledning av det har vi ändrat namn på baskonton men även infört nya och tagit bort några.

– I Avräkning med statsverket har vi lagt till konto 1797 övriga fordringar och 1798 övriga skulder. Kontot används endast av de myndigheter som fått särskilt besked om detta av ESV för särskilda typer av medel. Båda kontona går mot S 1797 övriga fordringar och skulder.

– Vi har tagit bort konton som delar upp anställda i under och över 26 år eftersom reglerna om lägre arbetsgivaravgifter för yngre inte längre gäller.

– Från om med den 1 juli 2017 får myndigheter inte längre någon kompensation för ingående mervärdesskatt vid representation. Vi informerar om det i handledningen vid kontogrupperna för intern och extern representation.

– Vi har lagt till konton för återbetalning av bidrag, både i kontoklass 3 och i kontoklass 7. S-koder för detta infördes 2016.

Kontakt

Senast uppdaterad: