Ekonomiska bindningar på statens budget – tillämpning av reglerna som rör beställningsbemyndiganden

Rapport

Publikationsnummer
2017:75
Publiceringsdatum
2017-12-19

ESV har gjort en kartläggning och analys av tillämpningen av beställningsbemyndiganden med avseende på vilken typ av avtal som ingåtts eller beslut om bidrag som fattats med stöd av dessa, och varför det varit nödvändigt att ingå fleråriga ekonomiska åtaganden om framtida utbetalningar.

I analysen ingår en bedömning av om beställningsbemyndiganden används på avsett sätt, inte minst med utgångspunkt i juridiskt bindande respektive icke juridiskt bindande åtaganden. Bakgrunden till uppdraget är att regeringen vill få en bättre bild av hur hanteringen av beställningsbemyndiganden går till på myndigheterna och i Regeringskansliet.