Ekonomiadministrativ värdering för 2016

Rapport

Publikationsnummer
2017:15
Publiceringsdatum
2017-04-20

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

EA-värderingen mäter hur kraven i statliga ekonomiadministrativa regler uppfylls av myndigheterna och omfattar myndigheter under regeringen som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.