E-handel och PEPPOL

Statusrapport 2016

Publikationsnummer
ESV 2017:5
Publiceringsdatum
2017-02-06

ESV har i uppdrag att följa upp och främja elektronisk handel (e-handel) i staten. I den årliga statusrapporteringen till regeringen konstaterar ESV att det fortsatt finns utvecklingspotential för e-handeln i staten och att det finns stora skillnader i hur långt olika myndigheter kommit i sitt e-handelsarbete.

Idag är omkring hälften av alla e-fakturor som statliga myndigheter tar emot elektroniska. Jämfört med andra nordiska länder är denna andel låg. Även antalet elektroniska beställningar av varor och tjänster samt automatisk matchning av fakturor borde kunna öka och därmed bidra till effektivisering. Ca 60 procent av myndigheterna är anslutna till PEPPOL vilket är en positiv utveckling. Senast 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL.

ESV stöttar myndigheterna i sitt e-handelsarbete genom bland annat rådgivning, informationsträffar, utbildningar och framtagande av handledningar. Under 2017 kommer ESV att fortsätta att följa upp utvecklingen av e-handel i staten samt att ge stöd till myndigheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: