Digitaliseringen av det offentliga Sverige

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:13
Publiceringsdatum
2017-03-16

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning (Fi2017/00199/DF) samt att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter (N2016/01642/EF). Denna rapport utgör ESV:s rapportering för båda dessa uppdrag samt syftar till att ge en bild över offentliga Sveriges digitalisering.

ESV lämnar i rapporten ett antal förslag till åtgärder på både kort och lång sikt för att bidra till en ökad digitalisering av det offentliga Sverige. Ett antal av dessa förslag riktar sig till regeringen och det är vår bedömning att de kan ge nytta på relativt kort sikt. Vissa förslag riktar sig till den kommande "Digitaliseringsmyndigheten" och många av dessa handlar om ett långsiktigt arbete.