Den statliga sektorn 2016

Rapport

Publikationsnummer
2017:47
Publiceringsdatum
2017-05-03

För 2016 var den statliga sektorns nettoförmögenhet 979 miljarder kronor. Det är en ökning med 113 miljarder kronor jämfört med 2015. AP-fondernas egna kapital ökade med 91 miljarder kronor. Bolagens egna kapital däremot minskade med 32 miljarder kronor främst till följd av Vattenfalls nedskrivningar. Utvecklingen av nettoförmögenheten har följt konjunkturutvecklingen, och gick nedåt 2008 för att sedan vända uppåt igen.

Riksbanken har under 2016 köpt ytterligare statsobligationer till ett värde av 135 miljarder kronor. Riksbanken köpte även 2015 statsobligationer för betydande belopp och marknadsvärdet på de svenska statsobligationerna uppgick vid årsskiftet till 299 miljarder kronor. Riksbankens innehav utgjorde cirka 39 procent av Riksgäldens utestående stock av nominella obligationer.

Rapporten visar tillgångar, skulder och nettoförmögenhet för de verksamheter staten har ett väsentligt inflytande över. Den innefattar även AP-fonderna, de statliga bolagen och Riksbanken, och kompletterar därmed statens årsredovisning för myndigheterna och de statliga affärsverken.