Behovsanpassad resultatredovisning – förslag till regeländringar för att synliggöra resultat

Rapport

Publikationsnummer
2017:72
Publiceringsdatum
2017-12-14

ESV föreslår nya regler för myndigheternas resultatredovisning i årsredovisningen. Med avstamp i rapporten Att synliggöra myndigheters resultat (ESV 2016:51) föreslår ESV att bestämmelsen om prestationer ändras. Ändringen innebär att bara de myndigheter som har volymmässigt omfattande prestationer behöver redovisa hur prestationer har utvecklats med avseende på antal och kostnader.

Därutöver har bestämmelser om mål återinförts. I likhet med att regeringen enligt budgetlagen ska redovisa resultat i förhållande till mål till riksdagen ska myndigheterna göra det till regeringen. I förslaget till nya regler ingår dessutom tre syftesformuleringar. Verksamhets- och resultatredovisningen ska förväntas bli använd som ett av flera underlag för regeringens

  • redovisning i budgetpropositionen av verksamhetens resultat i förhållande till de av riksdagen beslutade målen
  • uppföljning av myndighetens resultat i förhållande av de av regeringen eller riksdagen beslutade målen
  • uppföljning av hur den verksamhet myndigheten ansvarar för har genomförts.

Föreslagna bestämmelser ska börja gälla från och med den 1 januari 2019 och tillämpas första gången i årsredovisningen för 2019. För årsredovisningen för 2018 ska nuvarande bestämmelser gälla.

Kontakt